Annabelle (2014) แอนนาเบลล์ ตุ๊กตาผี

คู่เริ่มต้นพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติที่น่ากลัวเกี่ยวกับตุ๊กตาโบราณไม่นานหลังจากที่บ้านของพวกเขาถูกรุกรานโดยนักบวชนรก