Anatomy of a Murder (1959) ล้วงปมลับ ฆาตกรรมลวง

ในคดีฆาตกรรมจำเลยบอกว่าเขาได้รับความวิกลจริตชั่วคราวหลังจากที่เหยื่อข่มขืนภรรยาของเขา อะไรคือความจริงและเขาจะชนะคดีของเขา?