คาสิโนออนไลน์

Amazing Grace (2006) สู้เพื่ออิสรภาพหัวใจทาส

ปีค.ศ.2007 เป็นการครบรอบ200 ปีการล้มเลิกระบบค้าทาสในเกาะอังกฤษ ซึ่งเกิดจากความพยายามของวิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ส สมาชิกรัฐสภาอายุน้อยที่สุด(21ปี) โดยใช้เวลากว่า18 ปี พ่ายแพ้การผ่านกฎหมายค้าทาส จนมาประสบความสำเร็จในปี 1807 และเป็นปีเดียวกันที่ จอห์น นิวตัน ผู้เขียนเพลง Amazing Grace เสียชีวิตลง หลายคนอาจสงสัยว่าการล้มเลิกค้าทาสเชื่อมโยงกับเพลง Amazing Grace ได้อย่างไร ความเกี่ยวโยงนั้นเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ เนื่องจากในอดีตจอห์น นิวตัน เคยทำ ธุรกิจค้าทาสมายาวนาน และผ่านประสบการณ์รอดชีวิต จากพายุใหญ่ ระหว่างการเดินเรือ ในเวลานั้นเขาวิงวอนขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า ที่เขาเคยได้ยิน แต่ยังไม่รู้จัก ต่อมาหลังจากเลิกอาชีพค้าทาส เขาศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า จนได้เป็นศิษยาภิบาล ของโบสถ์เล็กๆ ในเมืองโอลนีย์ ในช่วงเวลานั้นเขาเขียนเนื้อร้องเพลงAmazing Grace เนื้อเพลงAmazing Grace เกี่ยวข้้องกับ เหตุการณ์รอดชีวิต จากทะเลครั้งนั้น โดยมีพื้นฐาน มาจากข้อความในพระคัมภีร์เดิม ซึ่งเขาได้เผยแพร่ เนื้อเพลงผ่านคำสอนในเช้าวันอาทิตย์ช่วงปีใหม่ ในปี ค.ศ.1773 ภายใต้หัวข้อ “Faith s Review and Expectations” วิลเลี่ยม วิลเบอร์ฟอร์สรู้จักกับ จอห์น นิวตัน เมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็ก ช่วงนั้น นิวตันเป็นศิษยาภิบาล ของโบสถ์ที่วิลเบอร์ฟอร์ส ซึ่งวิลเลี่ยมไปเป็นประจำ ต่อมาหลังจากวิลลเลี่ยมเข้าเป็นสมาชิกรัฐสภา และเริ่มนำเสนอประเด็นการเลิกค้าทาส จึงเปิดโอกาสให้นิวตัน ผู้เคยทำธุรกิจค้าทาสได้สารภาพความสำนึกผิดต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก ซึ่งแรงบันดาลใจจากชีวิตของนิวตัน ได้มีส่วนทำให้วิลเบอร์ฟอร์สสามารถต่อสู้ เรื่องค้าทาสจนได้รับชัยชนะในที่สุด

คาสิโนออนไลน์