คาสิโนออนไลน์

A Hard Day s Night (1964)

การจับ John Lennon, Paul McCartney, George Harrison และ Ringo Starr ในองค์ประกอบอันประเสริฐของพวกเขาคือ 'Hard Day's Night' คือการเดินทางที่ไร้ความเคารพอย่างคล่องแคล่วผ่าน pastiche วันนี้ในชีวิตของ The Beatles ในช่วงปีพ. ศ. 2507 วงดนตรีต้องใช้ทั้งหมดของพวกเขา หลอกลวงและปัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการใฝ่หาแฟน ๆ และกดเพื่อเข้าถึงผลงานทางโทรทัศน์ตามกำหนดของพวกเขาทั้งๆที่เป็นปู่ของพอลและการจับกุมของริงโก้
คาสิโนออนไลน์