The 7th Voyage of Sinbad (1958)

The 7th Voyage of Sinbad (1958)
เมื่อเจ้าหญิงถูกหดโดยตัวช่วยสร้างความชั่วร้าย Sinbad ต้องดำเนินการสำรวจเกาะสัตว์เพื่อรักษาและป้องกันสงคราม