It (2017) อิท โผล่จากนรก

ในฤดูร้อนของปี 2532 กลุ่มเด็กที่ถูกรังแกร่วมกันเพื่อทำลายมอนสเตอร์แปรรูปซึ่งปลอมแปลงตัวเองเป็นตัวตลกและพ่ายแพ้ต่อลูก ๆ ของ Derry เมืองเมนของพวกเขา